Vaša korpa
> O ŠRI ČINMOJU

Šri Činmoj je rodjen 1931. godine u Istočnom Bengalu u Indiji (današnji Bangladeš). Kao jedan od najplodnijih pisaca na engleskom jeziku, za života je objavio više od 1550 knjiga. Svrha njegovog spisateljstva je u tome da povede čitaoca na putovanje ka samootkrovenju i sreći, da rasvetli bezvremena učenja duhovnih istina i da prikaže jasnu viziju postizanja svetske harmonije u savremeno doba.

Šri Činmoj se preselio u Njujork 1964. godine, u kome je živeo do kraja svog života (do oktobra 2007. godine). Njegova prva knjiga “Meditacije: hrana za dušu” objavljena je 1970. godine. Mnoge Šri Činmojeve knjige nastale su iz njegovih javnih govora koji su naknadno transkribovani u pisanu formu. Njegove knjige sadrže brojna predavanja koja je držao na turnejama po univerzitetima širom sveta, govore koje je držao u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku i brojne susrete u kojima je odgovarao na pitanja svojih učenika i članova publike.

Šri Činmoj se kao duhovni učitelj suočavao sa paradoksom služenja literarnim izrazom kako bi razotkrio “ono neizrecivo” jer, Vrhovna Istina leži daleko van domašaja reči i moći poimanja. Ali i pored toga, olovka i jezik imaju neospornu moć da nadahnu, da uzdignu i da razotkriju. U svojim rukopisima, Šri Činmoj podvlači da se spoznaja istine može dogoditi tek onda kada se mentalna ograničenja prevazidju. Medjutim, kada mu se predoče visoki ideali, um je u stanju da uzdigne svoj pogled van domašaja uobičajenog. Šri Činmoj je preporučivao da čitamo njegove spise “srcem” da bismo mogli da usvojimo najviše iz njih i da bi se naša intuicija, naše osećanje i naša unutrašnja mudrost takodje probudili i uzvratili.

Šri Činmoj je naglašavao da um ne može da se prosvetli samo kroz knjige. U meditaciji je, na primer, više voleo da podučava kroz tišinu jer se suptilna učenja najdelotvornije prenose upravo u spokojnoj smirenosti uma.

Poezija je Šri Činmojev omiljeni medijum duhovnog literarnog izraza. Kao što bi on rekao:

“Uvek kažem da čovek piše prozu, ali da Bog piše poeziju u čoveku i kroz čoveka.”

Šri Činmojeva pozna literarna dela primarno su fokusirana upravo na tu formu izraza. Do kraja života završio je više od 50.000 aforizama u obliku poema kao deo projekta “Sedamdesetsedam Hiljada Stabala Služenja” koji je započeo 1998. godine sa namerom da napiše 77.000 kratkih poema. Ta kolekcija je usledila nakon prethodne koja sadrži 10.000 kratkih poema nazvanih “Deset Hiljada Cvetova Plamenova” koju je završio 1983. godine i nakon još jedne kolekcije od 27.000 kratkih poema nazvanih “Dvadesetsedam Hiljada Izdanaka Težnje” završene 1998. godine.

“Da bi napisao poemu, pesnik mora da se prenese u predeo Muze i da u njemu izgubi sebe. Mora da bude kao plamen koji spaljuje sve osim sebe samog.”

- Šri Činmoj

Šri Činmojev opus takodje sadrži i mnogo priča i pozorišnih komada koje nude poučne pouke o životu. Ove priče i komadi se često baziraju na tradicionalnim narodnim pričama. Mnoge od njegovih drama govore o poznatim duhovnim figurama. “Sidarta postaje Buda” je njegov najčešće izvodjen pozorišni komad koji je veoma dobro prihvaćen od strane široke publike.

Šri Činmojev literarni opus naveliko je hvaljen od strane učenih ljudi, profesora i pisaca širom sveta. Nagrade uručene Šri Činmoju posebno za njegova literarna postignuća uključuju Zlatnu medalju za književnost Medjunarodne akademije Lites u Parizu i Književnu nagradu izvanrednosti (1993) Udruženja pisaca Ujedinjenih nacija. Takodje, uručene su mu brojne počasne diplome za ulogu koju je odigrao u pomaganju da se svetska harmonija neguje kroz književnost i na razne druge načine.

Šri Činmoj je napustio telo 11. oktobra 2007. godine. I dalje se medjutim objavljuju nove knjige u kojima se koriste dosad neobjavljene pisani materijali i audio zapisi njegovih govora.
 

Broj pronadjenih artikala je 0