Vaša korpa

AJUREVDA

Ajurveda je najstariji, sveobuhvatni sistem zaštite zdravlja koji se i danas koristi širom sveta. U Indiji ajurveda i danas ima prednost nad alopatskom medicinom i izučava se na državnim školama i univerzitetima. Svetska zdravstvena organizacija je na svom kongresu u Alma Ati 1977. zvanično priznala ajurvedu i preporučila njenu primenu i popularizaciju.

Sve danas poznate metode prirodne ili alternativne medicine imaju svoje poreklo u ajurvedi. Savremena ajurveda se zasniva na dva klasična teksta – Čarak Samhiti i Sušrut Samhitiâ čija se starost procenjuje na oko 4.000 – 5.000 godina.

Sam naziv Ajurveda znači „nauka o životu“. Čaraka definiše ajurvedu na sledeći način : „Ajurveda je nauka koja opisuje povoljna i nepovoljna, a takodje i srećna i nesrećna stanja života, zajedno sa onim što je dobro i loše za život, mere za njihovo dostizanje kao i sam život“.

Broj pronađenih artikala je 49

zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1540.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1825.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

950.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1150.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1260.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1120.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1400.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1650.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

670.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

560.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

980.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1420.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1545,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

395,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

420,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

445.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

420.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

350

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1545,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

350.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

350.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

650.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1110.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

800.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

485,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1225.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

195,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1050,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

470,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

470,00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1080.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

1375.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

2635.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

210.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu
zdrava_hrana_u_beogradu
cena

420.00

din.
zdrava_hrana_u_beogradu