Vaša korpa

ŠRI ČINMOJ

Rodjen 1931. kao Činmoj Kumar Goš u Istočnom Bengalu u oblasti Šakpure (današnji Bangladeš), Šri Činmoj je bio najmladje od sedmoro dece. Nakon što je u dvanaestoj godini ostao bez oba roditelja, stupio je u Šri Aurobindo Ašram, duhovnu zajednicu u blizini Pondičerija u Južnoj Indiji. Tu je proveo narednih 20 godina u intezivnoj duhovnoj praksi koja se sastojala od dugih sati meditacije, sportskih treninga u različitim atletskim disciplinama, od pisanja poezije i eseja i od komponovanja duhovnih pesama.

U ranim tinejdžerskim godinama, Činmoj je imao mnoga duboka unutrašnja iskustva, a u godinama koje su usledile postigao je veoma napredna stanja u meditaciji. U Njujork se preselio 1964. da bi podelio svoje unutrašnje blago sa iskrenim tragaocima Zapada.

Šri Činmoj vidi težnju, neprekidnu žudnju srca za sve višim i dubljim stvarnostima, kao duhovnu silu koja leži u osnovi svega naprednog u oblasti religije, kulture, nauke i sporta. Kada ljudi žive u srcu i teže za neprekidnim samoprevazilaženjem, u stanju su da iznesu na površinu ono što je u njima najbolje i da pronadju svoj put ka istinskom zadovoljstvu. Po njegovim rečima:

“Naš cilj je da idemo od svetlosti ka još svetlijem, do najsvetlijeg, od uzvišenog ka uzvišenijem, do najuzvišenijeg. A čak i u najuzvišenijem, našem napretku nema kraja jer Bog Lično obitava u svakome od nas, a Bog prevazilazi Svoju sopstvenu Stvarnost svakog trenutka.”

Šri Činmoj je kao duhovni vodič bio na usluzi učenicima u približno šezdeset zemalja širom sveta, ohrabrujući ih da vode izbalansiran stil života koji objedinjuje unutrašnju disciplinu kroz molitvu i meditaciju sa dinamizmom savremenog života.

Šri Činmojev život je predstavljao izraz neograničene kreativnosti. Njegov enorman opus proteže se od muzike i poezije, preko slikarstva i književnosti, sve do sportskih i humanitarnih aktivnosti. Doprinos koji je dao na svakom od ovih polja veoma je impresivan i dalekosežan.

Šri Činmoj je često putovao širom sveta i održavao besplatne koncerte, predavanja i javne meditacije. Sretao se sa svetskim liderima i vodjama na lokalnom nivou i vodio sa njima razgovore na temu duhovnosti. Šri Činmoj nije naplaćivao za svoje duhovno vodjstvo, kao ni za svoje koncerte, predavanja i javne meditacije.

Šri Činmoj je ušao u mistični proces poznat kao Mahasamadi, proces kroz koji duhovni učitelji napuštaju telo, 11. oktobra 2007.